نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق دستمزد - پیاده سازی رایگان نرم افزار حقوق دستمزد

نرم افزار حقوق دستمزد - پیاده سازی رایگان نرم افزار حقوق دستمزد

تاریخ انتشار مطلب: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵
تاریخ آخرین تغییر: شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

نرم افزار حقوق دستمزد یکی از پر طرفدارترین نرم افزارهایی است که کاربران شرکت ها  به دنبال تهیه و استفاده از آن می باشند. می توان گفت که در بازار نرم افزار حقوق دستمزد بیشترین سهم را در این حوزه دارد . نحوه های مختلف محاسبه ی حقوق در شرکت های مختلف و پیچیدگی محاسبه حقوق و همچنین تغییرات قانون کار و عوامل بسیار دیگر چالش های شرکت ها برای انتخاب یک نرم افزار حقوق دستمزد خوب می باشد. نرم افزار ساما سیستم سعی کرده است برای حل این عوامل انعطاف پذیری بالایی در نرم افزار حقوق دستمزد خود در نظر بگیرید که پاسخگوی نیاز تمامی اصناف و شرکت ها باشد. نرم افزار حقوق دستمزد ساما سیستم از بخش های تعاریف ورود اطلاعات و محاسبه تشکیل شده است . در قسمت تعاریف شما به تعریف انواع الگوهای محاسبه حقوق ویا همان حکم حقوقی می پردازید در این الگوها شما اطلاعاتی نظیر حق مسکن ،حقوق پایه وزارت کار سقف های معافیت مالیاتی و....... را تکمیل نمایید. با تغییر قانون کار شما به راحتی می توانید این اطلاعات را اصلاح و آپدیت  نمایید.نرم افزار حقوق دستمزدبعد ار تعریف این الگوها نوبت به تعریف اشخاص و پرسنل حقوق بگیر می باشد.شما در این قسمت اطلاعاتی نظیر مزایای هر شخص و اطلاعات شناسایی افراد و طریقه ورود و خروج اشخاص را تکمیل می نمایید.بعد از تعاریف پایه نوبت به تعریف کلیه لیست حقوق بگیران می باشد. شما در این قسمت می توانید تمایزهای بیشتری بین محاسبه حقوق اشخاص (علاوه بر تمایز در تعاریف اطلاعات پایه) قائل شوید. تلفیق این دو قسمت با هم به شما قدرت مانور بالایی برای کار با نرم افزار حقوق دستمزد ساما سیستم می دهد.نرم افزار حقوق دستمزداستفاده همزمان ازاین دو تعریف باعث می شود علاوه بر صرفه جویی در زمان قدرت مانور بالایی برای محاسبه حقوق داشته باشید. قبل از ورود اطلاعات و محاسبه حقوق در قسمت مساعده و وام اطلاعات مربوط به دریافتی های پرسنل را وارد می نمائید.نرم افزار حقوق دستمزداگر در صدد محاسبه حقوق روزانه افراد هستید و یا می خواهید که اطلاعات ورود و خروج افراد را هر روز ثبت نمائید و یا از دستگاه های کارت ساعت زن به صورت روزانه استفاده کنید منوی ورود ساعت کار نرم افزار حقوق دستمزد ساما سیستم این امکان را به شما میدهد. در این قسمت شما می توانید میزان تاخیر، اضافه کاری و ... هر فرد را به صورت روزانه ببینید، ثبت کنید و یا از دستگاه کارت ساعت زن بارگذاری نمائید و در نهایت حقوق روزانه هر فرد را ببینید.


در قسمت ورود اطلاعات نرم افزار حقوق دستمزد ساما سیستم ،اطلاعات ورود و خروج پرسنل ،مرخصی ، ماموریت و ....... غیره را برای هر روز وارد کرده ودر قسمت گزارشات به راحتی از آنها گزارش مورد نظر را تهیه کنید .با مشخص کردن روزهای تعطیل و ایام کل سال با فراخوانی اشخاص به صورت اتوماتیک ورود اشخاص را ثبت و سپس اطلاعات مربوط به مرخصی و کسر کار و غیره را وارد نمایید.نرم افزار حقوق دستمزددر قسمت محاسبه حقوق با چند کلیک و انتخاب بازه دلخواه حقوق پرسنل محاسبه می شود و بعد از آن شما می توانید به تهیه و تنظیم لیست های بیمه و مالیات و تهیه فایل های آن بپردازید .شما با استفاده از نرم افزار حقوق ساما سیستم می توانید خروجی مربوط به برنامه های بیمه تامین اجتماعی و همچنین مالیات حقوق را استخراج کنید. برای استفاده از این امکان نیاز استکه اطلاعات کارگاهی خود را وارد برنامه کنید.


نرم افزار حقوق دستمزدقبل از محاسبه حقوق ماهانه شما می توانید با استفاده از قسمت وام یا مساعده اطلاعات اقساط کسری لیست حقوق بگیران خود را وارد نمائید.


در قسمت محاسبه حقوق شما می توانید با چند کلیک ساده محاسبه حقوق بازه زمانی دلخواه خود را داشته باشید علاوه بر آنها می توانید از همین قسمت خروجی بیمه و مالیات خود را تهیه نمائید.همچنین شما        می توانید به صورت دلخواه هر تغییر لازم را به صورت دستی در این قسمت وارد نمائید  و در نهایت ثبت سند نمائید.نرم افزار حقوق دستمزدنرم افزار حقوق دستمزداگر ورود اطلاعات روزانه برای شما میسر نیست می توانید از این قسمت روزکار کرد پرسنل و اطلاعات دیگری نظیر مرخصی و غیره را یکجا وارد کرده و لیست های حقوق خود را تهیه نمایید . اگر از دستگاه های کارت ساعت زن در محیط کاری خود استفاده می کنید می توانید بعد از گرفتن خروجی از این دستگاه ها ، اطلاعات را فقط با چند کلیک در نرم افزار حقوق دستمزد بارگذاری نمایید و لیست حقوق خود را تهیه نمایید.برای ثبت سند با ایجاد امکان تعریف شابلون ، نرم افزار حقوق دستمزد ساما سیستم قدرت مانور بالایی به شما می دهد تا بتوانید انواع ثبت های حقوق خود را از یکدیگر متمایز سازید. به طور مثال شما در یک شرکت تولیدی می توانید حقوق دستمزد کارمندان و کارگران تولید را جدا از مسئولین فروش ثبت نمایید و با استفاده از نرم افزار محاسبه قیمت تمام شده ، در محاسبات قیمت تمام شده کالای خود در نظر بگیرید.


پس از محاسبه لیست حقوق و بیمه و مالیات از روی الگوهای ثبت های حسابداری مختلف به ثبت اسناد حسابداری خود بپردازید.استفاده از این الگو ها به شما این قابلیت را می دهد که ثبت های مختلفی را انجام دهید .مثلا پرسنل مربوط به امور اداری را از پرسنل مربوط به تولید جدا کنید و هزینه پرسنل مربوط به تولید را در محاسبه قیمت تمام شده استفاده کنید.نرم افزار حقوق دستمزددر برخی از شرکت های تولیدی کنترل عبور و مرور افراد و وسایل نقلیه از اهمیت خاصی برخور دار است . با استفاده از قسمت نگهبانی نرم افزار حقوق دستمزد شما قابلیت کنترل ورود و خروج تمامی مهمان ها و وسایل نقلیه را به دست می آورید. بعد از ورود اطلاعات شما می توانید گزارش های دقیقی ازاین اطلاعات تهیه  نمایید.برخی امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد شامل موارد ذیل است:-امکان محاسبه حقوق پرسنل به تفکیک اداری و تولیدی-امکان محاسبه حقوق وعیدی و سنوات و مرخصی پرسنل به صورت ماهیانه و روزانه و یا در دوره های زمانی مختلف.-امکان تعیین میزان حقوق پرداختی و معوق به تفکیک پرسنل-امکان تهیه فیش حقوقی برای پرسنل-امکان تنظیم لیست بیمه بر طبق مقررات تامین اجتماعی و ارسال فایلهای آن برای سامانه الکترونیکی ارسال لیستهای بیمه-امکان تنظیم اظهارنامه مالیات بر حقوق بر طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ارسال فایلهای آن برای سامانه الکترونیکی ارسال اظهارنامه های مالیات بر حقوق ماهیانه-امکان پرداخت انواع مزایا به تفکیک مزایای مشمول حق بیمه و غیر مشمول آن-امکان پرداخت انواع مزایا به تفکیک مزایای مشمول مالیات حقوق و غیر مشمول آن-امکان تعریف نرخهای معافیف مالیات و نرخهای حق بیمه و تعریف حداقل حقوق تعیین شده توسط وزارت کارو...برخی امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد شامل موارد ذیل است: -امکان محاسبه حقوق پرسنل به تفکیک اداری و تولیدی -امکان محاسبه حقوق وعیدی و سنوات و مرخصی پرسنل به صورت ماهیانه و روزانه و یا در دوره های زمانی مختلف. -امکان تعیین میزان حقوق پرداختی و معوق به تفکیک پرسنل -امکان تهیه فیش حقوقی برای پرسنل -امکان تنظیم لیست بیمه بر طبق مقررات تامین اجتماعی و ارسال فایلهای آن برای سامانه الکترونیکی ارسال لیستهای بیمه -امکان تنظیم اظهارنامه مالیات بر حقوق بر طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ارسال فایلهای آن برای سامانه الکترونیکی ارسال اظهارنامه های مالیات بر حقوق ماهیانه -امکان پرداخت انواع مزایا به تفکیک مزایای مشمول حق بیمه و غیر مشمول آن -امکان پرداخت انواع مزایا به تفکیک مزایای مشمول مالیات حقوق و غیر مشمول آن -امکان تعریف نرخهای معافیف مالیات و نرخهای حق بیمه و تعریف حداقل حقوق تعیین شده توسط وزارت کارو...نرم افزار حقوق دستمزدنرم افزار حقوق دستمزد سامانرم افزار حقوق دستمزد ساما سیستمنرم افزار حقوق دستمزد دارایینرم افزار حقوق دستمزدنرم افزار حقوق دستمزد دانلودنرم افزار حقوق دستمزد رایگاننرم افزار حقوق دستمزد اکسلنرم افزار حقوق دستمزد اکسسنرم افزار حقوق دستمزد بانکییکی از پرکاربرد ترین نرم افزارهایی که در همه ی شرکت ها مورد توجه  است نرم افزار حقوق دستمزد می باشد. نحوه محاسبه حقوق در شرکت های مختلف دارای پروسه ها و اشکال مختلف می باشد. اطلاعات پایه یا همان اطلاعات حکم حقوقی اصلی ترین بخش محاسبه حقوق می باشد، یک سازمان ممکن است دارای چند حکم حقوقی مختلف باشد. شما در نظر نرم افزار حقوق دستمزد ساما سیستم می توانید به تعریف بی نهایت حکم حقوقی بپردازید.مشاهده کاتالوگ امکانات عمومی نرم افزار جامع ساما سیستمدریافت کاتالوگ نرم افزار حقوق دستمزد
لینک مشاهده فیلم آشنایی با نرم افزار حقوق دستمزدhttps://www.aparat.com/v/wr1TP کوتاه درباره ساما سیستم

هسته اصلی و صاحبان گروه کاری نرم افزار حسابداری و مالی اداری ساما سیستم عمدتا افرادی هستند که دارای سابقه طولانی و درخشان در امور مالی اداری , دارای اعتبار بسیار زیاد در این بخش میباشند همچنین تیم برنامه نویسی شرکت دارای سابقه طولانی در امر برنامه نویسی خصوصا برنامه های مالی و اداری میباشند.بدیهی است هر دو تیم ذکر شده فوق با هدف مشترک تهیه و تولید برنامه ای جامع مالی و اداری که کلیه نیازهای تمامی سازمانهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی و تولیدی را مرتفع سازد گرد هم آمده و شرکت امین ایده ایرانیان را تاسیس نموده اند.نرم افزار جامع ساما سیستم برگرفته از تجربه افراد و تیم با تجربه ای است که حدود 15 سال در... بــیــشــتر بــدانــیــد ...