نرم افزار مدیریت

نرم افزار مدیریت

نرم افزار مدیریت

تاریخ انتشار مطلب: جمعه ۱۱ تیر ۱۳۹۵
تاریخ آخرین تغییر: شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

طبقه بندی و مدیریت کارهای مدیریتی یکی از نیازهای مدیران می باشد به طوری که بتوان برنامه کاری هر روز مشخص کرددر نرم افزار ساما سیستم شما می توانید برای طبق بندی امور مدیریتی خود تعاریفی پایه به عمل بیاورید. تعاریفی نظیر پرسنل (برای ارجاع دادن کار)، شرکت ها، گروه کار، طبقه بندی یا اولویتنرم افزار حسابدارینرم افزار حسابدارینرم افزار حسابداریپس از تعاریف شما می توانید به ثبت اسناد خود بپردازید و از آیتم هایی که قبلا تعریف کرده اید برای طبقه بندی و تفکیک این اسناد استفاده نمایید.نرم افزار حسابداریدر نهایت شما می توانید با استفاده از گزارشات مدیریت با توجه به آیتم های ثبت شده گزارشات تفکیکی وتجمیعی تهیه نماییدنرم افزار حسابداریهمچنین در پایان سال می توانید اسناد ثبت شده و ناتمام خود را به سال بعد منتقل نمایید.نرم افزار حسابداری1-ثبت و اصلاح انواع کارهای روزانه یک مدیر.2-گزارشگیری متنوع از کارهای ثبت شده3-تعاریف پایه ای مورد نیاز برای مدیران جهت ثبت اسناد و نیازهای خودشان شامل تعاریف کارمندان و شرح وظایفشان و تعاریف اولویتها و گروه های کاری و مشتریان و تامین کنندگان.4-انتقال کارهای انجام نشده از یک سال مالی به سال مالی دیگرمشاهده کاتالوگ امکانات عمومی نرم افزار جامع ساما سیستمدریافت کاتالوگ نرم افزار مدیریتلینک مشاهده فیلم آشنایی با نرم افزار مدیریت ساما سیستمhttps://www.aparat.com/v/KN80rکوتاه درباره ساما سیستم

هسته اصلی و صاحبان گروه کاری نرم افزار حسابداری و مالی اداری ساما سیستم عمدتا افرادی هستند که دارای سابقه طولانی و درخشان در امور مالی اداری , دارای اعتبار بسیار زیاد در این بخش میباشند همچنین تیم برنامه نویسی شرکت دارای سابقه طولانی در امر برنامه نویسی خصوصا برنامه های مالی و اداری میباشند.بدیهی است هر دو تیم ذکر شده فوق با هدف مشترک تهیه و تولید برنامه ای جامع مالی و اداری که کلیه نیازهای تمامی سازمانهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی و تولیدی را مرتفع سازد گرد هم آمده و شرکت امین ایده ایرانیان را تاسیس نموده اند.نرم افزار جامع ساما سیستم برگرفته از تجربه افراد و تیم با تجربه ای است که حدود 15 سال در... بــیــشــتر بــدانــیــد ...