ساما سیستم در همایش قانون و کار و تامین اجتماعی

ساما سیستم در همایش قانون و کار و تامین اجتماعی

رونمایی نرم افزار حقوق دستمزد

تاریخ انتشار مطلب: پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵

درباره همایش:
* امروزه در بازار شدید رقابتی کسب وکار ،عدم دانش کافی به قوانین و مقررات مربوط به قانون کار ،تامین اجتماعی ،مالیات و دارایی و امور قراردادها و نیزعدم آگاهی از اصول صحیح مدیریتی برمنابع انسانی موجب کاهش توانایی لازم در مدیریت و نیز منجر به شکست می گردد.
* مدیران و کارفرمایان شرکت های مختلف می بایست همواره خود را با آخرین تغییرات و اصلاحات قانونی کسب وکار همگون و توانایی استفاده از این اطلاعات را به نحوی که مورد پذیرش مراجع زیربط باشد را داشته باشند.
* ارتقاءسطح دانش مدیریتی در حوزه های مربوطه و نیز حوزه منابع انسانی در حال حاضر به عنوان ابزار اولیه موفقیت و یک الزام محسوب می گردد.
* ارتقاء دانش حقوقی و اداری مدیران تاثیر مستقیمی بر پیشرفت و تعالی کسب وکار موجود خواهد داشت به نحوی که در بازار کار ایران به صورت عملی ثابت گردیده است ارتقاءدانش حقوقی تضمین پیشرفت و توسعه کسب وکارهای مختلف می باشد.
برگزارکننده:
* با توجه به این نیازهای مبرم در این حوزه مجموعه هفت اقلیم با استفاده از تجارب و دانش اساتید و سخنرانان برجسته کشور،سمیناری مبتنی بر نیازهای مدیران و کارفرمایان در سال 95 مورخ 11/6/95 برنامه ریزی نموده که به صورت کاربردی و آموزشی مسائل مربوطه ارائه خواهد شد.
* در این بین مدیران و مسئولان شرکت ساما سیستم به منظور حمایت از قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی و همینطور مسائل قانون کار ،مالیات وقوانین سازمان امور مالیاتی کشور در این همایش شرکت کرده و از نسخه جدید زیر سیستم قانون کار و حقوق و دستمزد خود رونمایی خواهد کرد.


کوتاه درباره ساما سیستم

هسته اصلی و صاحبان گروه کاری نرم افزار حسابداری و مالی اداری ساما سیستم عمدتا افرادی هستند که دارای سابقه طولانی و درخشان در امور مالی اداری , دارای اعتبار بسیار زیاد در این بخش میباشند همچنین تیم برنامه نویسی شرکت دارای سابقه طولانی در امر برنامه نویسی خصوصا برنامه های مالی و اداری میباشند.بدیهی است هر دو تیم ذکر شده فوق با هدف مشترک تهیه و تولید برنامه ای جامع مالی و اداری که کلیه نیازهای تمامی سازمانهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی و تولیدی را مرتفع سازد گرد هم آمده و شرکت امین ایده ایرانیان را تاسیس نموده اند.نرم افزار جامع ساما سیستم برگرفته از تجربه افراد و تیم با تجربه ای است که حدود 15 سال در... بــیــشــتر بــدانــیــد ...