صورت های مالی بر طبق استاندارد حسابداری شماره یک

صورت های مالی بر طبق استاندارد حسابداری شماره یک

تطبیق نرم افزار صورت های مالی با استاندارد های حسابداری

تاریخ انتشار مطلب: سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

استاندارد حسابداری شماره 1:نرم افزار حسابداری جامع ساما سیستم امکان تهیه صورت های مالی اساسی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت سودو زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد را به انضمام یادداشتهای توضیحی بر طبق استاندارد شماره 1 حسابداری ایران داراست. در ذیل به توضیح هر یک از صورتهای مالی و کاربرد آنها می پردازیم:ترازنامه :یکی از صورتهای مالی اساسی است که مانده داراییها ( کلیه منابع در دسترس شرکت ) , بدهیها و سرمایه ( آن قسمت از داراییها که متعلق به سهامداران می باشد ) در یک تاریخ مشخص نشان می دهد.صورت سود و زیان :یکی از صورتهای مالی اساسی است که میزان کارکرد و عملکرد سود و زیانی یک شرکت را در یک دوره مالی نشان می دهد.صورت سود و زیان جامع : میزان ثروت شرکت و تعدیلات سنواتی و میزان سود تقسیم شده بین سهامداران و سود باقی مانده در شرکت از سنوات قبل و نحوه عملکرد شرکت با سود و یا زیان انباشته شده شرکت توسط شرکاء را نشان می دهد.صورت جریان وجوه نقد : میزان ورود وجه نقد و منابع آن همچنین خروج وجه نقد و منابع آن را در یک دوره مشخص نشان می دهد. لازم به توضیح است نرم افزار صورت های مالی ساما سیستم تنها نرم افزار منطبق با استاندارد حسابداری شماره یک ایران می باشد.و بنگاه های اقتصادی با داشتن نرم افزار صورت های مالی قادر خواهند بود وضعیت خود را در هر دوره مالی تعیین و تحلیل نمایند.در باره نرم افزار صورت های مالی بیشتر بخوانید کوتاه درباره ساما سیستم

هسته اصلی و صاحبان گروه کاری نرم افزار حسابداری و مالی اداری ساما سیستم عمدتا افرادی هستند که دارای سابقه طولانی و درخشان در امور مالی اداری , دارای اعتبار بسیار زیاد در این بخش میباشند همچنین تیم برنامه نویسی شرکت دارای سابقه طولانی در امر برنامه نویسی خصوصا برنامه های مالی و اداری میباشند.بدیهی است هر دو تیم ذکر شده فوق با هدف مشترک تهیه و تولید برنامه ای جامع مالی و اداری که کلیه نیازهای تمامی سازمانهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی و تولیدی را مرتفع سازد گرد هم آمده و شرکت امین ایده ایرانیان را تاسیس نموده اند.نرم افزار جامع ساما سیستم برگرفته از تجربه افراد و تیم با تجربه ای است که حدود 15 سال در... بــیــشــتر بــدانــیــد ...